Thứ bảy, 13/07/2024
 • Bệnh viện đa khoa lâm hoa

  Tâm tài vì sức khỏe

 • phone HOTLINE

  1/ Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình: 0945 848 848

  2/ Bệnh viện đa khoa Tư nhân Lâm Hoa: 0983 862 862

  3/ Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà: 090 444 1268

  ambulance

 • Trang chủ Hình ảnh hoạt động Kế hoạch Hướng dẫn Thực hành chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình

  28/08/2023 - 10:07

  Căn cứ Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ y tế về việc hướng dẫn thực hành cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với bác sĩ Y khoa;

  Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-BYT ngày 29/03/2018 của bộ y tế về việc ban hành nội dung thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

  Căn cứ Quyết định số 41/2011/TT-BYT ngày 14/ 11/ 2011của bộ y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, trong đó Mục 1, Chương III bao gồm các Điều từ 11-29 có quy định các vấn đề về Chứng chỉ hành nghề Dược.

  Căn cứ công văn số 1635/SYT-NVY  ngày 21/8/2023 của Sở y tế về việc chấn chỉnh công tác cấp giấy xác nhận thực hành và Hướng dẫn công tác tiếp nhận, tổ chức hướng dẫn thực hành, cấp Giấy xác nhận thực hành khám chữa bệnh;

  Căn cứ Giấy phép số 210/BYT-GPHĐ ngày 28/9/2017 của Bộ Y tế về việc cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình;

  Căn cứ vào Quyết định số 464I/QĐ-BVĐKLHTB ngày 01/10/2019 của Giám đốc Điều hành về việc THCM, học việc, thử việc và hợp đồng lao động;

  Căn cứ vào tình hình thực tế, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình xây dựng kế hoạch hướng dẫn THCM cho đối tượng thực hành chuyên môn, cụ thể như sau:

  I/ Mục đích, yêu cầu:

  1. Mục đích

  – Tổ chức hướng dẫn thực hành chuyên môn (THCM) cho các đối tượng Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Y sĩ, Dược sĩ có bằng tốt nghiệp đủ điều kiện để làm hồ sơ đăng kí cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh;

  – Các khoa, phòng tạo điều kiện sắp xếp, bố trí để các đối tượng thực hành chuyên môn được tham gia đầy đủ nội dung trong chương trình học tập.

  DSCF4510

  1. Yêu cầu

  – Người thực hành phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành chuyên môn (THCM).

  – Người thực hành phải bảo đảm hoàn thành đầy đủ nội dung thực hành và bảo đảm đủ thời gian thực hành theo đúng quy định hiện hành.

  – Thời gian THCM tối thiểu 40 giờ/ tuần và tham gia thường trực cùng người hướng dẫn THCM.

  – Trường hợp phải dừng thực hành vì lý do thai sản, tai nạn hoặc vì các lý do bất khả kháng khác thì thời gian thực hành được cộng dồn nhưng ngắt quãng không quá 6 tháng.

  II/ Đối tượng, Hồ sơ:

  1. Đới tượng THCM

  Bác sĩ đa khoa/ Y khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Y học dự phòng có bằng tốt nghiệp.

  Dược sĩ đại học trở lên có bằng tốt nghiệp.

  Dược sĩ trung cấp, cao đẳng có bằng tốt nghiệp.

  Các cá nhân là Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên, Y sĩ có bằng tốt nghiệp.

  1. Hồ sơ bao gồm:

  – Sơ yếu lý lịch.

  – Đơn xin THCM (theo quy định của Bộ Y tế)

  – Bằng tốt nghiệp Phô tô công chứng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp (kèm theo bằng chính để kiểm tra).

  – Giấy chứng nhận sức khoẻ (theo quy định của Bộ Y tế).

  – Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân (bản photo kèm theo kiểm tra bản gốc).

  – 02 Ảnh 3 x 4 cm để làm Thẻ THCM và Thẻ gửi xe

  III. Thời gian, địa điểm

  1. Thời gian THCM:

  – Đối với Bác sĩ: 18 tháng

  – Đối với nhà thuốc: phải có bằng Đại học Dược và THCM là 24 tháng.

  – Đối với quầy thuốc: phải có một trong các văn bằng chuyên môn (bằng đại học, cao đẳng, trung cấp ngành dược) và THCM là 18 tháng.

  – Đối với Y sĩ: 12 tháng

  – Đối với Điều dưỡng: 09 tháng

  – Đối với Kỹ thuật viên: 09 tháng

  1. Địa điểm: Căn cứ vào từng đối tượng Thực hành chuyên môn, người thực hành chuyên môn sẽ được thực hành các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình
  2. Nội dung THCM:
  3. Tập huấn các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với tổng thời lượng là 20 buổi (mỗi buổi 4 tiết):

  – Quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh (Luật KCB, Luật BHYT, Luật Dược và các văn bản pháp luật liên quan: 12 buổi

  – Quy chế chuyên môn: 02 buổi

  – An toàn người bệnh: 02 buổi

  – Đạo đức người hành nghề: 02 buổi

  – Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề: 02 buổi

  1. Sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện: 02 buổi
  2. Thực hành chuyên môn

  2.1. Lịch học thực hành đối với Điều dưỡng

  TT Vị trí thực hành Nội dung

  thực hành

  Thời gian Quản lý
  1.                    Khoa Khám bệnh Đón tiếp, hướng dẫn 15 ngày (Buổi sáng) – Khoa Đăng ký THCM

  – Phòng KHTH

  2.                    Khoa Xét nghiệm Lấy máu tĩnh mạch làm Xét nghiệm 15 ngày

  (02 giờ đầu buổi sáng)

  – Khoa Đăng ký THCM

  – Khoa Xét nghiệm

  3.                    Khoa Đăng ký THCM Ít nhất 20 Quy trình kỹ thuật, Chăm sóc 02 tháng Khoa Đăng ký THCM
  4.                    Cấp cứu ban đầu Ít nhất 10 Quy trình kỹ thuật cấp cứu 01 tháng Khoa Khám bệnh
  5.                    Khoa Nội – Nhi Ít nhất 10 Quy trình kỹ thuật Nội khoa 01 tháng Khoa Nội – Nhi
  6.                    Khoa Ngoại TH Ít nhất 10 Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa 01 tháng Khoa Ngoại tổng hợp
  7.                    Khoa HSTC – CĐ Ít nhất 10 Quy trình kỹ thuật HSTC – CĐ 01 tháng Khoa CC-HSTC-CĐ
  8.                    Khoa Đăng ký THCM Ít nhất 20 Quy trình kỹ thuật, Chăm sóc 02 tháng Khoa Đăng ký THCM
  9.                    Tổng   09 tháng  

  2.2. Lịch học thực hành đối với Kỹ thuật viên

  – Thực hành chuyên môn các quy trình kỹ thuật, quy định tại các chuyên khoa, phòng Đăng kí: 09 tháng.

  2.3. Lch hc thc hành đối vi Y sĩ Y hc c truyn

  Bệnh học và các phương pháp không dùng thuốc: 10 tháng

  – Dược cổ truyền: 02 tháng

  2.4. Lch hc thc hành đối vi Y sĩ đa khoa

  – Thực hành chuyên môn theo một trong bốn chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, nhi hoặc đăng ký thực hành theo một trong các hệ Nội – nhi hoặc Ngoại – Sản.

  – Trường hợp thực hành theo hệ thì tổng thời gian thực hành là 12 tháng trong đó thời gian thực hành tại mỗi chuyên khoa thuộc hệ ít nhất là 06 tháng liên tục.

  2.5. Lch hc thc hành đối vi Bác sĩ đăng kí cp chng ch hành ngh khám bnh, cha bnh đa khoa

  1. a) Thời gian thực hành chuyên khoa Nội trong đó có Hồi sức cấp cứu: 5 tháng tại khoa Hồi sưc tích cực – Chống độc
  2. b) Thời gian thực hành chuyên khoa Ngoại: 3 tháng tại khoa Ngoại tổng hợp
  3. c) Thời gian thực hành chuyên khoa Sản phụ khoa: 3 tháng tại khoa Phụ sản
  4. d) Thời gian thực hành chuyên khoa Nhi: 4 tháng tại khoa Nội Nhi

  đ) Thời gian thực hành một số kỹ thuật của chuyên khoa khác (tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và một số kỹ thuật của chuyên khoa khác theo Thông tư số 35/2019/TT-BYT): 3 tháng, cụ thể:

  – Chuyên khoa Tai mũi họng: 02 tuần

  – Chuyên khoa Răng hàm mặt: 02 tuần

  – Chuyên khoa Mắt: 02 tuần

  – Chuyên khoa Da liễu: 02 tuần

  – Chuyên khoa YHCT – PHCN: 02 tuần

  – Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh: 01 tuần

  – Chuyên khoa Xét nghiệm: 01 tuần

  2.6. Lch hc thc hành đối vi bác sĩ đăng kí cp chng ch hành ngh khám bnh, cha bnh ni khoa hoc khám bnh, cha bnh chuyên khoa ngoi hoc khám bnh, cha bnh chuyên khoa sn ph khoa hoc khám bnh, cha bnh chuyên khoa nhi

  Đăng ký thực hành tương ứng theo một trong bốn chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi với thời gian là 18 tháng theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

  2.7. Lch hc thc hành đối vi bác sĩ đăng kí cp chng ch hành ngh khám bnh, cha bnh chuyên khoa khác (phi có bng tt nghip bác sĩ Y khoa và chng ch chuyên khoa cơ bn thi ti thiu đào t đủ 06 tháng tr lên)

  Thời gian Đăng ký THCM tại các khoa là 18 tháng và theo các quy định hiện hành của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

  2.8. Lch hc thc hành đối vi bác sĩ Y hc c truyn

  – Hồi sức cấp cứu: 03 tháng tại khoa Hồi sức cấp cứu

  – Bệnh học và các phương pháp không dùng thuốc: 12 tháng tại khoa YHCT

  – Dược cổ truyền: 03 tháng tại khoa Dược

  2.9. Lch hc thc hành đối vi bác sĩ YHDP

  – THCM tại khoa khám bệnh: 08 tháng

  – THCM tại Phòng khám Cấp cứu ban đầu: 05 tháng

  – THCM tại khoa Hồi sức tích cực – CĐ: 01 tháng.

  – THCM tại khoa Nội: 01 tháng

  – THCM tại khoa Nhi: 01 tháng

  – THCM tại khoa Ngoại: 01 tháng

  – THCM tại khoa Sản: 01 tháng

  2.10. Đối vi Dược sĩ đại hc tr lên có bng tt nghip.

  THCM tại Nhà thuốc bệnh viện, khoa Dược theo thời gian quy định là 24 tháng.

  2.11. Dược sĩ trung cp, cao đẳng có bng tt nghip.

  THCM tại Quầy thuốc, khoa Dược theo thời gian quy định là 12 tháng.

  1. Bác sĩ, Dược sĩ tham gia hướng dẫn thực hành: Có phụ lục kèm theo
  2. Kim tra, đánh giá đối tượng THCM

  Kết thúc THCM tại mỗi khoa, Trưởng khoa, người hướng dẫn THCM sẽ nhận xét, đánh giá theo mẫu Phiếu Đánh giá sau thời gian THCM (có phụ lục kèm theo).

  1. Kinh phí đào tạo

  Theo quy định hiện hành của Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình:

  – Đối với Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Dược sĩ cao đẳng, Dược sĩ Trung học: kinh phí đào tạo: 300.000 đồng/ tháng; phí gửi xe (nếu có xe): 50.000 đồng/ tháng tiền gửi xe.

  – Đối với Bác sĩ, Dược sĩ Đại học trở lên: Miễn phí kinh phí đào tạo, Phí gửi xe: 50.000 đồng/ tháng.

  1. Tổ chức thực hiện
  2. Phòng Tổ chức hành chính

  Tiếp nhận Đơn đề nghị THCM, kiểm tra Hồ sơ; báo cáo Giám đốc Chuyên môn phê duyệt vào đơn đề nghị THCM tại bệnh viện.

  – Phổ biến nội qui, qui định chung của Bệnh viện.

  – Hướng dẫn đối tượng nộp kinh phí theo quy định.

  – Làm thẻ cho đối tượng THCM

  – Làm Thẻ gửi xe.

  – Bàn giao Hồ sơ đối tượng cho Phòng KHTH

  – Phối hợp với phòng KHTH và các khoa, phòng có liên quan kiểm tra, giám sát các đối tượng trong quá trình THCM.

  1. Phòng Kế hoạch tổng hợp:

  2.1. Xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo chuyên môn theo từng đối tượng cụ thể đăng ký THCM.

  2.2. Quản lý đối tượng đăng ký THCM là

  – Tiếp nhận, kiểm tra và quản lý Hồ sơ đối tượng từ phòng tổ chức hành chính  bàn giao.

  – Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày đối tượng có đủ hồ sơ xin THCM, phải tham mưu Hợp đồng THCM, Quyết định phân công người hướng dẫn THCM (theo mẫu của Bộ Y tế), trình đầy đủ hồ sơ để Giám đốc chuyên môn xem xét, ký duyệt.

  – Phổ biến nội qui, qui định liên quan đến chuyên môn của Bệnh viện.

  – Giới thiệu đối tượng THCM và bàn giao Quyết định phân công người hướng dẫn THCM cho khoa có đối tượng THCM.

  – Thông báo trên giao ban BV thời gian THCM của đối tượng đến các khoa tiếp theo.

  – Quản lý, kiểm tra và giám sát (nội dung, thời gian THCM, trang phục, …).

  – Chủ trì, phối hợp với các khoa phân công thời gian, vị trí thường trực cấp cứu.

  – Chủ trì, phối hợp với các khoa viết giấy thiệu cho đối tượng đi THCM luân khoa.

  – Căn cứ vào nhận xét, đánh giá kết quả THCM tại khoa, tham mưu trình đày đủ hồ sơ trình Lãnh đạo Bệnh viện ký, Giấy xác nhận quá trình THCM (theo mẫu của Bộ Y tế).

  – Lưu trữ toàn bộ Hồ sơ của đối tượng.

  2.3. Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày khi ký hợp đồng THCM, phải Báo cáo Sở Y tế Danh sách tất cả các đối tượng THCM theo đúng quy định hiện hành.

  2.4. Chủ trì, phối hợp với phòng TCHC, Điều dưỡng kiểm tra, giám sát các đối tượng trong quá trình THCM, học việc.

  1. Đối với khoa, phòng có đối tượng THCM:

  3.1. Tiếp nhận người THCM, học việc theo giới thiệu của phòng KHTH hoặc phòng Điều dưỡng, tiếp nhận Quyết định phân công người hướng dẫn THCM.

  3.2. Trưởng khoa bố trí sắp xếp công việc cho người được phân công hướng dẫn THCM và người THCM, các nội dung THCM tùy theo từng chức danh.

  3.3. Người hướng dẫn Thực hành chuyên môn, Điều dưỡng trưởng theo dõi chấm THCM hàng ngày.

  3.4. Phối hợp với phòng KHTH, phòng Điều dưỡng phân công thường trực cấp cứu, đi THCM luân khoa.

  3.5. Kết thúc thời gian thời gian THCM: Căn cứ nhận xét đánh giá của các khoa, phòng liên quan Người được phân công hướng dẫn THCM nhận xét, đánh giá kết quả cho đối tượng (có xác nhận của Trưởng khoa).

  3.6. Hết thời gian đối tượng THCM người được phân công hướng dẫn thực hành chuyên môn nhận xét, đánh giá thời thực hành của đối tượng theo mẫu nhận xét, đánh giá kèm theo quy định (có xác nhận của Trưởng khoa).

  3.7. Các đối tượng THCM, Học việc chỉ được thực hiện chuyên môn kỹ thuật trên người bệnh khi được sự cho phép và dưới sự giám sát của người hướng dẫn THCM hoặc Trưởng kíp thường trực cấp cứu.

  Căn cứ vào Quy định này các khoa, phòng phối hợp, tư vấn, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng đến THCM tại bệnh viện.

  Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn Thực hành chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình. Lãnh đạo Bệnh viện yêu cầu các khoa, phòng liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi phản ánh về Phòng Kế hoạch tổng hợp để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bệnh viện xem xét, giải quyết./.

  Nơi nhận:

  – Sở Y tế Thái Bình;

  – Các GĐ, PGĐ BV;

  – Các Trưởng khoa, phòng liên quan;

  – Cổng thông tin của bệnh viện;

  – Lưu: VT, KHTH.

  GIÁM ĐỐC

  CHUYÊN MÔN

   

   

   

   

   

  Nhâm Sỹ Đức

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……1…….., ngày…. tháng… năm 20….

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Kính gửi: ……………………….2……………………..

  Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

  Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………

  Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu3: ……………………..

  Ngày cấp …………………………… Nơi cấp: ………………………………………………………

  Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại: ……………………………………. Email (nếu có): …………………………………

  Văn bằng chuyên môn: …………………………………………………………………………….

  Chuyên khoa đăng ký thực hành: ……………………………………………………………….

  Thời gian đăng ký thực hành: ………………………………………………………………………

  Để có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, tôi đề nghị ………2……… cho phép và tạo điều kiện cho tôi được thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc thực hành khám bệnh, chữa bệnh và các quy định khác có liên quan của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh./.

    NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (Ký và ghi rõ họ, tên)

   

   

   

   

   

   

   

   

  _______________

  1 Địa danh.

  2 Chức danh người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đề nghị đăng ký thực hành như: Giám đốc bệnh viện…, Trưởng phòng khám….

  3 Ghi một trong ba thông tin về số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu còn hạn sử dụng.

  Ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

  5 Người thực hành đăng ký phù hợp văn bằng chuyên môn được đào tạo.

  SỞ Y TẾ THÁI BÌNH

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM HOA THÁI BÌNH

   

  Số:           /HĐTH-BVĐKLHTB

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

   

  Thái Bình, ngày …..tháng….. năm 20…

   

  HỢP ĐỒNG

  THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

  Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Hôm nay, ngày ……… tháng …… năm …… tại ……………5…….. , chúng tôi gồm:

  BÊN A:2 ……………………………………………………………………………………………….

  Đại diện là ông/bà:………………………………………………………………………..

  Chức vụ: …………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………. Điện thoại:……………………..

  BÊN B: 7 …………………………………………………………………………………….

  Ông/bà: ………………………………………………………………………………………….

  Sinh ngày……… tháng ……… năm ……… tại …………………………………………

  Văn bằng chuyên môn: 8 …………………………………………………………………

  Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………….

  Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu9:………………….

  Ngày cấp ……………………………………………… Nơi cấp: …………………………..

  Thỏa thuận ký kết hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo các điều khoản sau đây:

  Điều 1. Thời gian, địa điểm và nội dung chuyên môn thực hành

  1. Thời gian thực hành: Ông/bà…………. có văn bằng chuyên môn ………… được thực hành từ ngày… tháng ……năm .. đến ngày … tháng ……… năm ….
  2. Địa điểm thực hành: 10………………………………………………………………………….
  3. Nội dung chuyên môn thực hành: 11………………………………………………………..

  Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

  1. Bên A có quyền:
  2. a) Bố trí người hướng dẫn thực hành để hướng dẫn người thực hành thực hành theo đúng các điều khoản ghi trong Hợp đồng.
  3. b) Chấm dứt Hợp đồng thực hành hoặc các biện pháp xử lý khác nếu người thực hành vi phạm các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng.
  4. c) Thu kinh phí thực hành theo thỏa thuận với Bên B.
  5. d) Các quyền khác (nếu có)
  6. Bên A có nghĩa vụ:
  7. a) Bảo đảm các điều kiện thuận lợi để người thực hành được thực hành theo đúng các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng.
  8. b) Bảo đảm quyền lợi của người thực hành theo quy định của pháp luật (nếu có).
  9. c) Xác nhận quá trình thực hành theo đúng mẫu quy định tại Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số ……./2016/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  10. d) Các nghĩa vụ khác (nếu có).

  Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

  1. Bên B có quyền:
  2. a) Được thực hành khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.
  3. b) Được cung cấp các phương tiện, thiết bị bảo hộ trong quá trình thực hành: 12
  4. c) Được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật (nếu có).
  5. d) Được cấp giấy xác nhận quá trình thực hành.

  đ) Các quyền khác (nếu có).

  1. Bên B có nghĩa vụ:
  2. a) Chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  3. b) Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng thực hành.
  4. c) Nộp kinh phí thực hành đầy đủ theo thỏa thuận với Bên A.
  5. d) Các nghĩa vụ khác (nếu có).

  Điều 4. Điều khoản thi hành

  1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi kết thúc thời gian thực hành và các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng.
  2. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản nêu trên, bên nào vi phạm bên đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp thì hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu không thống nhất thì đưa ra Tòa án để giải quyết.
  3. Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.
  BÊN A
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  BÊN B
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

  _______________

  1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  2 Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  3 Chữ viết tắt tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  4 Địa danh.

  5 Địa điểm ký kết hợp đồng.

  6 Ghi rõ họ, tên của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  7 Họ và tên người đăng ký thực hành.

  8 Ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

  9 Ghi một trong ba thông tin về số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu còn hạn sử dụng.

  10 Ghi rõ tên khoa/bộ phận chuyên môn nơi thực hành.

  11 Ghi cụ thể nhiệm vụ chuyên môn của người đề nghị thực hành.

  12 Ghi cụ thể các phương tiện, thiết bị bảo hộ trang bị cho người thực hành.

  SỞ Y TẾ THÁI BÌNH

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM HOA THÁI BÌNH

   

  Số:           /QĐ-BVĐKLHTB

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

   

  Thái Bình, ngày …..tháng….. năm 20…

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành

  tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Căn cứ ……………………………………………… 5 ………………………………………………;

  Căn cứ Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Xét đơn đề nghị của …………………………………….. 6 …………………………….,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Tiếp nhận ông/bà…….7………. , sinh ngày…tháng….năm …….., có văn bằng chuyên môn ………………………….. được thực hành tại khoa/bộ phận chuyên môn … trong thời gian từ ngày….tháng… năm … đến ngày….tháng… năm ..

  Điều 2. Phân công ông/bà …………….8………………… , chứng chỉ hành nghề số:……..9……… chịu trách nhiệm chính để hướng dẫn thực hành cho ông/bà …………………7……………….. trong thời gian quy định tại Điều 1 Quyết định này.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 và ….10…. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

    GIÁM ĐỐC
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

   

   

  _______________

  1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  2 Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  3 Chữ viết tắt tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  4 Địa danh.

  5 Căn cứ văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ sở.

  6 Ghi rõ chức danh của người đứng đầu đơn vị hoặc bộ phận được giao đầu mối về đào tạo thực hành.

  7 Ghi rõ họ tên người đăng ký thực hành.

  8 Ghi rõ họ tên của người hướng dẫn thực hành chính.

  9 Ghi rõ trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn theo văn bằng của người hướng dẫn thực hành chính.

  10 Ghi cụ thể các cá nhân, đơn vị có liên quan (nếu cần).

   

   

  SỞ Y TẾ THÁI BÌNH

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM HOA THÁI BÌNH

   

  Số:           /PNXTH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

   

  Thái Bình, ngày …..tháng….. năm 20…

   

  PHIẾU NHẬN XÉT

  QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

   

  1. Người hướng dẫn thực hành:

  – Họ và tên:

  – Số chứng chỉ hành nghề KBCB:

  – Phạm vi hoạt động chuyên môn:

  – Khoa, đơn vị làm việc:

  1. Người thực hành:

  – Họ và tên:

  – Ngày tháng năm sinh:

  – Số CMND/ Thẻ căn cước:

  – Thời gian thực hành: (Từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm)

  – Chuyên khoa đăng ký thực hành (ghi theo các chuyên khoa quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này):

  – Địa điểm thực hành (ghi tên khoa thực hành):

  1. Kết quả thực hành:

  – Năng lực thực hành chuyên khoa: ……………..

  – Ý thức, tổ chức kỷ luật trong thời gian thực hành: …………………..

  NGƯỜI THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN

  (ký, ghi rõ họ tên)

  NGƯỜI HƯỚNG DẪN TRỰC TIẾP

  (ký, ghi rõ họ tên)

  TRƯỞNG

  KHOA, PHÒNG

  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  SỞ Y TẾ THÁI BÌNH

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM HOA THÁI BÌNH

   

  Số:           /GNXTH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

   

  Thái Bình, ngày …..tháng….. năm 20…

   

  GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH

  Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình xác nhận:

  Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………….

  Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………….

  Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………………………

  Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu4:……………………….

  Ngày cấp ………………………………………….. Nơi cấp: ………………………………………..

  Văn bằng chuyên môn: ……………………5……………………. Năm tốt nghiệp: ………

  đã thực hành tại ……………………………..2…………….. do ……………………6……………… hướng dẫn và đạt kết quả như sau:

  1. Thời gian thực hành:8……………………………………………………………………………..
  2. Năng lực chuyên môn: 9………………………………………………………………………….
  3. Đạo đức nghề nghiệp: 10 …………………………………………………………………………..
    GIÁM ĐỐC
  (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _______________

  1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  2 Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  3 Địa danh.

  4 Ghi một trong ba thông tin về số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu còn hạn sử dụng.

  5 Ghi văn bằng theo đơn của người đăng ký thực hành.

  6 Họ và tên người chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn thực hành.

  8 Ghi cụ thể thời gian thực hành từ ngày …. tháng …năm…. đến ngày…. tháng ….năm…

  9 Nhận xét cụ thể về khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo chuyên khoa đăng ký thực hành.

  10 Nhận xét cụ thể về giao tiếp, ứng xử của người đăng ký thực hành đối với đồng nghiệp và người bệnh.

  CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

  Độc lp – T do – Hnh phúc

   

  DANH SÁCH NGƯỜI THC HÀNH 

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: …………………………………………………………………
  2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..
  3. Danh sách người thực hành:
  STT Họ và tên Ngày/tháng/năm sinh Địa chỉ cư trú Văn bằng chuyên môn Khoa đăng ký thực hành Thời gian đăng ký thực hành (Từ…. đến….)  

   

  Người hướng dẫn

   

  Họ và tên Văn bằng chuyên môn Số CCHN
  1                  
                     
                     
                     
                     
                   

    GIÁM ĐỐC
  (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

  (Kèm theo kế hoạch số            /KH-BVĐKLHTB của Giám đốc Chuyên môn BVĐK Lâm Hoa Thái Bình)

  TT Họ và tên Trình độ

  chuyên môn

  Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn
  I. HÀNH NGHỀ Y
  1.                    Lê Hồng Đăng Bác sĩ

  CKII

  000025/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh khoa Nội

  Bổ sung hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

  2.                    Trần Thị Minh Toan Thạc sĩ

  Bác sĩ

  000229/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
  3.                    Phạm Thị Nhung Bác sĩ

  Đa khoa

  006176/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
  4.                    Nguyễn Thị Ngọc Mai Bác sĩ

  CKI

  006843/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
  5.                    Phạm Thiện Điều Bác sĩ

  CKII

  0009960/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại , chấn thương chỉnh hình
  6.                    Trần Văn Nam Bác sĩ

  CKII

  002152/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
  7.                    Bùi Đình Tuân Bác sĩ

  CKI

  001961/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản
  8.                    Nguyễn Thế Văn Bác sĩ

  Đa khoa

  009186/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi
  9.                    Nguyễn Thị Tư Bác sĩ

  CKII

  9945/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
  10.               Ngô Thái Hà Bác sĩ

  CKII

  000367/TB-CCHN Khám, chữa bệnh RHM
  11.               Đinh Văn Tiệp Bác sĩ

  CKI

  000364/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh TMH
  12.               Phạm Thị Hạnh Bác sĩ

  CKI

  000734/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh TMH
  13.               Lê Văn Tuệ Bác sĩ

  CKII

  0011176/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
  14.               Nguyễn Thị Hạnh Thạc sĩ

  Bác sĩ

  033355/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
  15.               Hoàng Quang Hưng Bác sĩ

  YHCT-PHCN

  008734/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
  16.               Bùi Thị Bích Phương Bác sĩ

  Đa khoa

  0003099/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

  bổ sung phạm vi HĐCM: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu

  17.               Lương Hồng Thái Bác sĩ

  CKII

  002661/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Xét nghiệm
  18.               Lò Thị Hoàng Bác sĩ

  Đa khoa

  006615/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Xét nghiệm
  19.               Phạm Anh Tuấn Bác sĩ

  Đa khoa

  000234/TB-CCHN Khám chẩn đoán siêu âm Sản phụ khoa; bổ sung phạm vi HĐCM: Siêu âm, X Quang
  20.               Hoàng Đình Hạnh Thạc sĩ

  Bác sĩ

  000312/HP-CCHN Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh
  21.               Bùi Tài Năng Bác sĩ

  CKI

  000230/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chẩn đoán hình ảnh
  22.               Nguyễn Thị Thảo Đại học

  Điều dưỡng

  000186/TB-CCHN Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
  23.               Trần Thị Chi Đại học

  Điều dưỡng

  006184/TB-CCHN Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  24.               Nguyễn Trọng Thuận Cao đẳng

  Điều dưỡng

  000214/TB-CCHN Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
  25.               Nguyễn Văn Hải Cao đẳng

  Điều dưỡng

  000160/TB-CCHN Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
  26.               Phan Thị Thanh Nhàn Đại học

  Điều dưỡng

  006333/TB-CCHN Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.
  27.               Bùi Thị Tiện Cao đẳng

  Điều dưỡng

  000244//TB-CCHN Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định chức mã số, tiêu chuẩn chức danh  nghề nghiệp điều dưỡng.
  28.               Nguyễn Thị Như Hiền Đại học

  Điều dưỡng

  006328/TB-CCHN Thực hiện theo TT số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  29.               Phan Thanh Bình Đại học

  KTV XN

  006199/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
  30.               Nguyễn Đại Dương Đại học

  KTV XN

  006228/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
  31.               Nguyễn Thành Nam Đại học

  KTV CĐHA

  006254/TB-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
  II. HÀNH NGHỀ DƯỢC
  32.               Hoàng Thị Thủy Đại học

  Dược

  000774/TB-CCHN Doanh nghiệp bán thuốc, nhà thuốc.
  33.               Bùi Thanh Thùy Ds. CKI 002197/CCHN-D-SYT-TB Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của cơ sở bán buôn thuốc; Nhà thuốc
  34.               Lương Thị Dương Đại học

  Dược

  000063/TB-CCHND Nhà thuốc; Quầy thuốc