Thứ hai, 20/05/2024
 • Bệnh viện đa khoa lâm hoa

  Tâm tài vì sức khỏe

 • phone HOTLINE

  1/ Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình: 0945 848 848

  2/ Bệnh viện đa khoa Tư nhân Lâm Hoa: 0983 862 862

  3/ Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà: 090 444 1268

  ambulance

 • Trang chủ Hình ảnh hoạt động Tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã Mỹ Lộc huyện Thái Thụy năm 2016

  11/12/2016 - 09:35

  Thực hiện công văn số: 8003/BYT-KCB ngày 07/11/2016 của Cục khám chữa bệnh Bộ Y Tế, ngày 11/12/2016, Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa triển khai, tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho 300 người bệnh thuộc diện gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Lộc huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình.

  DSC 0070

   

  DSC 0071

   

  DSC 0073

   

  DSC 0074

   

  DSC 0075

   

  DSC 0076

   

  DSC 0079

   

  DSC 0080

   

  DSC 0082

   

  DSC 0083

   

  DSC 0085

   

  DSC 0086

   

  DSC 0087

   

  DSC 0088

   

  DSC 0089

   

  DSC 0090

   

  DSC 0091

   

  DSC 0092

   

  DSC 0093

   

  DSC 0094

   

   

   

   

  DSC 0096

   

  DSC 0097

   

  DSC 0098

   

  DSC 0099

   

  DSC 0109

   

  DSC 0110

   

   

  DSC 0112

   

  DSC 0113

   

  DSC 0117